Facebook Hotline Đăng ký nhận tin
SCROLL

Tin Tức - Sự Kiện SUNSHINE VILLAS

과 그 혜택을 공유할 권리를 가진다 .

1) 모든 사람은 교육을 받을 권리를 가진다 . 교육은 최소한 초등 및 기초단계에서는 무상이어야 한다. 초등교육은 의무적이어야 한다. 기술 및 직업교육은 일반적으로 접근이 가능하여야 하며, 고등교육은 모든 사람에게 실력에 근거하여 동등하게 접근 가능하여야 한다.
2) 교육은 인격의 완전한 발전과 인권과 기본적 자유에 대한 존중의 강화를 목표로 한다. 교육은 모든 국가 , 인종 또는 종교 집단간에 이해, 관용 및 우의를 증진하며 , 평화의 유지를 위한 국제연합의 활동을 촉진하여야 한다.
3) 부모는 자녀에게 제공되는 교육의 종류를 선택할 우선권을 가진다 .
제 27 조
1) 모든 사람은 공동체의 문화생활에 자유롭게 참여하며 예술을 향유하고 과학의 발전과 그 혜택을 공유할 권리를 가진다 .
2) 모든 사람은 자신이 창작한 과학적 , 문학적 또는 예술적 산물로부터 발생하는 정신적, 물질적 이익을 보호받을 권리를 가진다 .

8
01/2019

Ngoài tiện ích, dịch vụ hoàn hảo, không gian trong lành, thoáng đãng, Sunshine Wonder […]

Xem chi tiết
2
01/2019

독특한 지중해 스타일을 자랑하는 Nam Thang Long 도시 지역의 고급스럽고 눈에 띄는 선샤인 원더 빌라 […]

Xem chi tiết
29
11/2018

행사에 참석할 영업 사원 수가 예상 수를 초과하고 전사의 정신에 의해 전해지는 두 개의 고급 […]

Xem chi tiết
15
11/2018

Tối ngày 14/11, sự kiện mang tên “Sunshine Group – kiến tạo lối sống mới” […]

Xem chi tiết
15
10/2018

Ngoài vị trí đắc địa, nội thất đến từ những thương hiệu danh tiếng nhất […]

Xem chi tiết
8
10/2018

Sunshine Group đang tiếp tục cho thấy vị thế dẫn đầu của mình trong phân […]

Xem chi tiết
4
10/2018

10 년 후 포브스의 ‘세계 억만 장자 2008 목록’이 10 억 달러의 3 자리의 수자가 […]

Xem chi tiết